+420 777 203 218
Login

Co uvidíte

Jižní Čechy jsou kouzelné. Každé místo má svůj "Genius loci", musíte je objevovat a obdivovat znovu a znovu.

Město Český Krumlov

Jedno z nejmalebnějších měst v Evropě. Je součástí světového dědictví UNESCO s ohromujícím hradem nad řekou Vltavou, středověkým náměstím, renesanční a barokní architekturou. Tak trochu jihočeská Praha, ale vše v menším měřítku.


Vesnice Holašovice

Zachovalost původního slohu selského baroka ocenilo UNESCO zařazením Holašovic na Seznam světového kulturního dědictví. Holašovice a Český Krumlov jsou jediné 2 jihočeské památky zařazené na tomto seznamu. Vesnice Holašovice je nejreprezentativnějším a nejzachovalejším příkladem vyspělé tradiční lidové stavební tvorby a její současná podoba dokumentuje vzhled typické jihočeské obce z doby kolem 1. pol. 19. století. Holašovice, ale nejsou vesnický skanzen, jde o normální fungující vesnici s trvale obydlenými staveními.


Klášter Zlatá Koruna

Jen 10 minut od Krumlova, na skalním ostrohu obtékaném ze tří stran řekou Vltavou, leží půvabný cisterciácký klášter Zlatá Koruna. Jde o jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Budovy kláštera jsou převážně středověké, částečně barokně upravené.


Zámek Hluboká nad Vltavou

Jeden z nejvyhledávanějších zámků České republiky, původně královský hrad se po mnoha změnách stal v roce 1661 majetkem rodu Schwarzenbergů. Současná podoba zámeckého areálu včetně parku a okolní krajiny byla inspirována cestami knížete Jana Adolfa II. Schwarzenberga do Velké Británie. Vzorem pro přestavbu tehdejšího barokního zámku byl hlavně královský zámek Windsdor.


Město České Budějovice

Historické jádro města je tvořeno čtvercovým náměstím s největší kašnou v České republice, o průměru 17 metrů. Město bylo založeno před více než 750 roky, králem Přemyslem Otakarem II., jako symbol jeho moci v jižních Čechách. České Budějovice jsou také kolébkou pivovaru Budweiser Budvar.